Info

About us

The great love of sailing sport and the equally strong relationship to the craft gave in 1984 rise to an enterprise specializing in the production of sailboats. Many years of experience in the production of sailboats and careful selection of materials used, the reason for the high quality of our final products. Sailboats are available in various stage of construction, according to individual requirements and specifications of our customers. Internals are adjusted to meet the high demands on functionality and spatial concepts. We offer our customers "full service", consultancy and individual approach. Our employees are subject to high professional and qualification requirements in order to achieve high customer satisfaction.


In addition to production we also provide professional service not only boats made by us. We are an authorized dealer or qualified service center for various brands of marine engines.


We operate e-shop, which offers a comprehensive range of sailing accessories including yacht clothing and gift items.


We offer training for the future captains of highly qualified trainers in our own areas of our company in Veverská Bítýška. We also offer trainings of meteorology, accidents at sea, trim the sails, sextants.

We believe that we gain your trust and satisfaction, not only by the range of services offered and scope, but also a high level of expertise and a pleasant demeanor.

Terms and Conditions

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014.

I. Základní ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je společnost AVAR-YACHT, s.r.o., IČ 28337221, DIČ CZ28337221, se sídlem Za Řekou 815, 664 71 Veverská Bítýška, zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62079, jako prodávající (dále jen „AVAR-YACHT, s.r.o.“), a na straně druhé je kupující. 


Další informace o společnosti AVAR-YACHT, s.r.o. naleznete na webové stránce www.avaryacht.cz pod odkazem O společnosti nebo Kontakt.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Je-li smluvní stranou nikoliv spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).


Prodávající je obchodní společnost AVAR-YACHT, s.r.o., IČ 28337221, DIČ CZ28337221, se sídlem Za Řekou 815, 664 71 Veverská Bítýška, zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62079. AVAR-YACHT, s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel. Za podnikatele se považuje taková osoba – se zřetelem k její podnikatelské činnosti –, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně a za účelem dosažení zisku.

Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely §1963 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.  


II. Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží či služeb prodávajícím na webové stránky.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Potvrzení o přijetí objednávky je kupujícímu-spotřebiteli odesláno automaticky po odeslání objednávky na jím zadanou e-mailovou adresu; na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před samotným odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. 

III. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajících se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

IV. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.avaryacht.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V. Cena zboží

V internetovém obchodě na adrese www.avaryacht.cz jsou ceny uvedené včetně DPH. Jsme plátci DPH.

VI. Objednávání

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky nebo e-mailem termín dodání.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

Přijaté objednávky jsou závazné.

OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ: Vyčkejte na potvrzení objednávky a zprávu od prodavače, který vás bude informovat, zda je zboží skladem, či nikoliv. Ušetříte si tak zbytečnou cestu do prodejny v případě, kdy zboží nebude k dispozici.
Zboží pro Vás bude rezervováno po dobu 7 kalendářních dnů. Pokud si zboží do této doby nevyzvednete, Vaše objednávka bude automaticky stornována.  

Pokud objednané zboží nebude momentálně dostupné, zákazník bude informován a případně mu bude nabídnuta náhradní varianta zboží, podobné zboží nebo zboží od jiného dodavatele. V takovém případě se cena nabídnutého zboží může lišit. Zákazník bude o této skutečnosti informován.

VII. Odstoupení od smlouvy

Nebudete-li s naším zbožím spokojeni, můžete ho do 14-ti dnů bez udání důvodu nepoužité, nepoškozené a v původním obalu zaslat zpět. Peníze za zboží Vám budou vráceny do 14-ti dnů.

Pro vrácení zboží je nutné splnit následující podmínky:

a) Odeslat dopis e-mailem na adresu yacht@avaryacht.cz s informací o úmyslu vrátit zboží a číslem účtu, na který požadujete vrátit peníze.

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu, atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Možnost vrátit zboží se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době dodávky skladem.

e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

f) V případě, že materiál (zboží) bude na základě objednávky nebo přání zákazníka jakýmkoliv způsobem změněn či upraven (např. uříznutí požadované délky lana, zalisování nerezových lan, atd.), nelze takto upravený materiál (zboží) vrátit.

VIII. Informace o produktech

Každé jednotlivé zboží nabízené v našem internetovém obchodě je náležitě identifikováno a je popsáno názvem, který se však nemusí nutně shodovat s oficiálním názvem výrobce. U každého zboží je dále uvedena cena a jeho hlavní charakteristika. Cena zboží je uvedena v českých korunách a zahrnuje 21% či 15% DPH.

IX. Platební podmínky

  • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
  • platba v hotovosti při převzetí zboží při osobním odběru zboží
  • platba platební kartou při převzetí zboží při osobním odběru zboží
  • platba předem bankovním převodem

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Přijímáme tyto platební karty:

     

X. Dodací podmínky

  • dobírka: zboží je kupujícímu zasíláno přepravní službou DPD, poštovné hradí kupující
  • osobní odběr: zboží si kupující může vyzvednout osobně

Obvyklá doba dodání u dobírky jsou 2 pracovní dny.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu, a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu yacht@avaryacht.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a ten zaslat poštou nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky nemůže kupující uplatňovat žádné nároky.

Pro zákazníky ze Slovenské republiky zajišťuje logistiku sesterská společnost AVAR-YACHT s.r.o., Mlynské nivy 4963/56, 824 52 Bratislava 2, IČO: 35974061, DIČ: SK2022132530.

V případě nadrozměrné zásilky (např. nafukovací člun nebo motor) bude zboží odesláno jinou přepravní službou. Zákazník bude předem informován o výši přepravních nákladů i termínu doručení. 

XI. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Main office, shop and showroom Veverská Bítýška

AVAR-YACHT, s.r.o.
Za Řekou 815
664 71 Veverská Bítýška

Czech republic

 

Registration no.:28337221
VAT no.: CZ28337221

tel.: +420 546 428 015

mobile: 777 077 167

e-mail: yacht@avaryacht.cz

GPS: +49° 16' 42.9", +16° 26' 58.1"


Monday - Thursday: 7.30 - 17.00
Friday:        7.30 - 16.00


We accept credit cards.

 


Zvětšit mapu

 

Shop and showroom Praha

AVAR-YACHT, s.r.o.
Konzumní 34/800
198 00 Praha 9 - Hloubětín

Czech republic

tel.: +420 284 818 921

e-mail: praha@avaryacht.cz

GPS: +50° 6' 21.28" , +14° 32' 2.40"

Monday - Thursday: 8.30 - 18.00
Friday:        8.30 - 17.00

Saturday (in season) : 9:00 - 12:00


 

 

We accept credit cards.

 


Zvětšit mapu

HOW TO GET THERE

For pedestrians: get off at the metro station Hloubětín. From the metro turn right and right again. After oblique climbs off at ul. Poděbradská. After walk for about 100 meters from a slight hill towards the center. Before you will be building the tire, which bypasses from the right side and behind it you will see our shop.

For drivers: Konzumní st. Is unidirectional, so from Poděbradská st. can´t get to it, however, can be approached from the street. Kbelská. At the junction Poděbradská x Kbelská to Kbelská hover ul. (Direction Prosek) and immediately after the crossroads turn right, turn. After 20 m there is a turn to the right again and it is already Konzumní st.

Parking on the street Poděbradská!

Shop and showroom Bratislava

AVAR-YACHT, s.r.o.
Mlynské nivy 4963/56 (u Baumaxu u Bajkalské ulice, v blízkosti Přístavního mostu)
824 52 Bratislava 2
Slovakia

Registration no.: 35974061

VAT no.: SK2022132530

tel.: +421 253 419 218

e-mail: yacht@avaryacht.sk

www.avaryacht.sk

Monday - Friday: 9.00 - 17.00


 

We accept credit cards.

GPS: +48° 8'38.21", +17° 8'56.29"

 

Zvětšit mapu